Agder Energi

Redesign av profil i samarbeid med Dale+Bang. Den opprinnelige profilen ble forenklet og forsterket – slik at Agder Energi skulle fremstå tydligere og mer helhetlig. Eksisterende logo ble beholdt.

Foto: Agder Energi