Konsesjonskraft IKS

Et samarbeid mellom kommuner og fylkeskommunen for å forvalte et felles fond basert på konsesjonskraft.

Foto: Marit Kvaale

Utviklet hos Trigger design