Kristiansand kommune

Ny grafisk profil for Kristiansand kommune.

Rentegning symbol: Peter Horridge

Foto: Adobe Stock

Eksempler på produksjon av skilt basert på designmanualen.

Utviklet hos Trigger design