Setesdal

Setesdal regionråd

Regionsprofil for Setesdal.

Symbolet illustrerer Setesdal og veien som svinger seg gjennom dalføret, og de fem tilhørende kommunene.

Utviklet hos Trigger design