Setesdalfolk

Folkemusikkprosjektet i Setesdal er et samarbeidsprosjekt mellom de tre Setesdalskommunane Bygland, Valle og Bykle Kommune samt Setesdal Regionråd og Aust-Agder Fylkesskommune. Prosjektet skal arbeide med å få opp interessen for folkemusikk og folkedans i Setesdal.