Setesdalsmuseet

Museet på Rysstad som formidler historie, kultur og tradisjon i Setesdal. Setesdalsmuseet har samlinger i fem kommuner.