Christianssands Bryggeri

Redesign av profil og ny emballasjedesign.

Sølv i kategoerien emballasje Visuelt 2004

3D: wide3d.no

Eksempler på bruk av profil på tappetårn og bildekor.

Utviklet hos Trigger design