Eksportfinans

Årsmelding x 3

Bankene og statens felles institusjon for å utvikle og tilby konkurransedyktige, langsiktige finanstjenester til eksportnæringene og kommunal sektor.

Kommunekreditt gir finansering til kommuner og fylkeskommuner og er en del av Eksportfinans.

Utviklet hos Trigger design