KONSESJONSKRAFT IKS

​Årsmelding 2019 for Konsesjonskraft IKS

Et samarbeid mellom kommuner og fylkeskommunen for å forvalte et felles fond basert på konsesjonskraft.

Fotograf: Geir Daasvatn